Promotic

Parametry pro typ: Vzdálené připojení přes Web - konfigurační okno

Popis:
Tento typ uložení je vhodný především pro vzdálenou alarm skupinu (klient) (viz konfigurátor "Vzdálená skupina (klient)"), kdy skupina alarmů představuje v aplikaci zástupce, který se napojí na alarm skupinu nabízející svá data (server) přes Web protokolem HTTP/XML. Okno slouží pro nastavení parametrů pro napojení na alarm skupinu serveru. Prohlížeč stavů alarmů i prohlížeč historie alarmů je funkční. V prohlížeči stavu lze kvitovat alarmy pouze pokud je splněno oprávnění "Acknowledge".
Objekt PmaAlarmGroup (server) nabízí data ke sdílení přes Web objektem PmaWeb nebo PmaWebFolder. Vlastní konfigurace sdílení se nastavuje v kartě "Web server".
Konfigurátory:
URL adresa skupinyURL adresa Web komponenty (server) skupiny alarmů (viz konfigurátor "Identifikátor Web komponenty"). URL adresa končí identifikátorem Web komponenty, neuvádí se konkrétní HTML stránka, například http://localhost/algroup1. Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Přihlašovací jménoPřihlašovací jméno (a heslo) bude zasláno jako součást každého požadavku na server. Na serveru bude vyhledán odpovídající síťový uživatel a zkontroluje se, zda má oprávnění k požadované operaci.
Hesloviz Přihlašovací jméno.
Perioda obnovování [s]Určuje, jak často bude automaticky občerstvovány aktuální stavy alarmů ze serveru.

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.