Promotic

Rozszerzenie danych AlarmAnalog - okno konfiguracyjne

Opis:
Konfiguracja rozszerzenia danych AlarmAnalog - Rozszerzenie danych o alarm wartości liczbowe
Konfiguratory:
Identyfikator rozszerzenia danychTekst systemowy (bez spacji i znaków diakrytycznych - tzn. narodowo zależne znaki). Służy do jednoznacznej identyfikacji rozszerzenia danych w danej pozycji danych (np. w metodzie Extension).
Domyślną wartością jest "al".
Obiekt docelowy (PmaAlarmGroup)Ścieżka do obiektu docelowego odpowiedniego typu, w którym dana zmienna ma zostać zarejestrowana. Obiekt można wybrać także przy pomocy przycisku po prawej stronie.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie, wynikiem musi być NIELOKALIZOWANA ścieżka do Pma obiektu (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Szablon alarmuJednoznaczny identyfikator tekstowy alarmu typu Szablon (patrz konfigurator "Szablon dla dynamicznie wytwarzanych pozycji"), którego konfiguracja zostanie wykorzystana.
Automatycznie wytworzony identyfikator alarmuJeżeli jest zaznaczone, wtedy identyfikator alarmu będzie automatycznie wytwarzany przez system (_autoN).
Identyfikator alarmuRęcznie wprowadzony identyfikator alarmu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmAlarmItem.Id.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji). Uwaga: Do wprowadzenia nie można zastosować Makro wyrażenie $vb.
Źródło alarmu (source)Tekst, określa logiczne usytuowanie alarmu w technologii. Posiada takie samo znaczenie jak konfigurator "Źródło (source)" dla samodzielnie ustawianych alarmów/eventów.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji). Uwaga: Do wprowadzenia nie można zastosować Makro wyrażenie $vb.
Typ deaktywacjiKonfigurator określa zachowanie alarm pozycji przy deaktywacji przy pomocy metody PmAlarmItem.Inactivate.
-1 = Według rodzica
0 = automatyczna deaktywacja już podczas aktywacji - Deaktywacja nie wykona niczego, alarm pozycja jest zawsze nieaktywną.
1 = prosta deaktywacja - Deaktywacja wykona tylko deaktywację pozycji, alarm pozycja stanie się nieaktywną.
2 = przy deaktywacji także automatyczne potwierdzenie - Deaktywacja wykona jednocześnie deaktywację pozycji jak również automatyczne potwierdzenie. Alarm pozycja stanie się nieaktywną, potwierdzoną.
Zakres górny
Dozoruj zakres górny 2 (HIHI)Jeżeli jest zaznaczone, wtedy można wprowadzić wartość niniejszego zakresu i przekroczenie tego zakresu będzie alarmowane.
Zakres górny 2Wartość zakresu. Jest wyświetlana wyłącznie tylko jeżeli jest aktywne dozorowanie omawianego zakresu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Max2.
Dozoruj zakres górny 1 (HI)Jeżeli jest zaznaczone, wtedy można wprowadzić wartość niniejszego zakresu i przekroczenie tego zakresu będzie alarmowane.
Zakres górny 1Wartość zakresu. Jest wyświetlana wyłącznie tylko jeżeli jest aktywne dozorowanie omawianego zakresu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Max1.
Histereza dla górnych limitówWartość histerezji górnych limitów 1 i 2. Histerezja uniemożliwia ciągłemu powstawaniu alarmu, jeżeli wartość oscyluje około danego progu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości MaxH.
Zakres dolny
Dozoruj zakres dolny 1 (LO)Jeżeli jest zaznaczone, wtedy można wprowadzić wartość niniejszego zakresu i przekroczenie tego zakresu będzie alarmowane.
Zakres dolny 1Wartość zakresu. Jest wyświetlana wyłącznie tylko jeżeli jest aktywne dozorowanie omawianego zakresu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Min1.
Dozoruj zakres dolny 2 (LOLO)Jeżeli jest zaznaczone, wtedy można wprowadzić wartość niniejszego zakresu i przekroczenie tego zakresu będzie alarmowane.
Zakres dolny 2Wartość zakresu. Jest wyświetlana wyłącznie tylko jeżeli jest aktywne dozorowanie omawianego zakresu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Min2.
Histereza dla dolnych limitówWartość histerezji dolnych limitów 1 i 2. Histerezja uniemożliwia ciągłemu powstawaniu alarmu, jeżeli wartość oscyluje około danego progu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości MinH.
Notatka:
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć z konfiguratora "Rozszerzenia danych" w zmiennej obiektu PmaData.

Historia:
Pm9.00.15: Nowe konfiguratory "Histereza dla górnych limitów oraz "Histereza dla dolnych limitów do wprowadzania wartości histerezji górnych/dolnych limitów.
Teraz alarm może zanikać podczas innej wartości niż przy której powstał.
Pm9.00.14: W konfiguratorze "Identyfikator alarmu" do wprowadzania wartości można teraz zastosować Makro wyrażenie.
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.