Promotic

RecalcQ - właściwość obiektu ExtOpcDa

Opis:
Wartość stałej Q do przeliczenia.
Składnia:
Double RecalcQ
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Przeliczenie wartości" tego obiektu.
Patrz również:
- ExtOpcDa.RecalcK (właściwość)
- ExtOpcDa.RecalcD (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nQ = oExt.RecalcQ;

Historia:
Pm9.00.10: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.