Update cookies preferences
Promotic

Deadband - vlastnost objektu PmaOpcDaClientGroup

Popis:
Necitlivost v procentech.
Syntaxe:
Single Deadband
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Necitlivost [%]" tohoto objektu.
 
OPC server při automatické obnově nebude posílat data, které se změnily o méně, než je zde zadáno. Vlastnost Deadband je potom pouze pro analogová data (datový typ Single a Double). Analogová hodnota v OPC serveru má stanovenou minimální a maximální hodnotu.
Obnova ze serveru pak proběhne, pokud:
absolutní_hodnota (poslední_obnovená_hodnota - aktuální_hodnota)
je větší než
Deadband * (maximum - minimum) / 100
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oOpcGroup = pMe.Pm("/OpcClient/Group1");
var nDeadband = oOpcGroup.Deadband;   // Čtení z vlastnosti
oOpcGroup.Deadband = 2;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.