Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Deadband - vlastnost objektu PmaOpcDaClientGroup

Popis:
Necitlivost v procentech.
Syntaxe:
Single Deadband
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Necitlivost [%]" tohoto objektu.

OPC server při automatické obnově nebude posílat data, které se změnily o méně, než je zde zadáno. Vlastnost Deadband je potom pouze pro analogová data (datový typ Single a Double). Analogová hodnota v OPC serveru má stanovenou minimální a maximální hodnotu.

Obnova ze serveru pak proběhne, pokud:

absolutní_hodnota (poslední_obnovená_hodnota - aktuální_hodnota)

je větší než

Deadband * (maximum - minimum) / 100

Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oOpcGroup = pMe.Pm("/OpcClient/Group1");
var nDeadband = oOpcGroup.Deadband;  //Čtení hodnoty
oOpcGroup.Deadband = 2;  //Zápis hodnoty
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice