Update cookies preferences
Promotic

ItemEx - metoda objektu PmaOpcDaClientGroup

Popis:
Metoda vrací objekt typu PmVar, který představuje jednu proměnnou definovanou v kartě "Data".
Syntaxe:
Object ItemEx(Variant id, [Long nAttr])
Parametry:
id(Variant) Určuje proměnnou. Hodnota je:
- Název (String, rozlišuje velká/malá písmena, například "d1") nebo
- Index (Long, indexováno od 0)
nAttr[nepovinné] (Long) Umožňuje změnit chování metody.
0 (přednastaveno) - Standardní chování (jako metoda Item).
1 - Při odkazu na neexistující objekt nebude generována globální chyba INFO systému.
Poznámka:
Objekt PmVar obsahuje informace o dané proměnné (hodnota, název, index, atd.).
Pokud proměnná neexistuje, pak se vrací hodnota null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript. Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Metoda vrací pouze proměnné (s příslušným datovým rozšířením), které jsou v tomto objektu přímo vytvořené (jeho vlastní). Ve skutečnosti se do tohoto objektu zaregistrují i jiné proměnné z objektů PmaData, které mají nakonfigurované příslušné datové rozšíření s cestou k tomuto objektu (cizí). Ke všem datovým rozšířením (vlastním i cizím) zaregistrovaným v tomto objektu se lze dostat metodou GetVarExtensions.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oOpcGroup = pMe.Pm("/OpcClient/Group1");
var val = oOpcGroup.ItemEx(0).Value;   // Čtení hodnoty
oOpcGroup.ItemEx(0).Value = 2;   // Zápis hodnoty
Příklad2:
Test, zda existuje proměnná s názvem "Teplota3":
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oOpcGroup = pMe.Pm("/OpcClient/Group1");
var oItem = oOpcGroup.ItemEx("Teplota3", 1);
if (!oItem)
{
// ... error
}
© MICROSYS, spol. s r.o.