Update cookies preferences
Promotic

Item - metoda objektu PmaOpcDaClientGroup

Popis:
Metoda vrací objekt typu PmVar, který představuje jednu proměnnou definovanou v kartě "Data".
Syntaxe:
Object Item(Variant id)
Parametry:
id(Variant) Určuje proměnnou. Hodnota je:
- Název (String, rozlišuje velká/malá písmena, například "d1") nebo
- Index (Long, indexováno od 0)
Poznámka:
Objekt PmVar obsahuje informace o dané proměnné (hodnota, název, index, atd.).

Pokud proměnná neexistuje, pak se vrací hodnota null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript. Generuje se přitom globální chyba INFO systému. Pro testování existence proměnné je lepší použít metodu ItemEx.

Metoda vrací pouze proměnné (s příslušným datovým rozšířením), které jsou v tomto objektu přímo vytvořené (jeho vlastní). Ve skutečnosti se do tohoto objektu zaregistrují i jiné proměnné z objektů PmaData, které mají nakonfigurované příslušné datové rozšíření s cestou k tomuto objektu (cizí). Ke všem datovým rozšířením (vlastním i cizím) zaregistrovaným v tomto objektu se lze dostat metodou GetVarExtensions.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oOpcGroup = pMe.Pm("/OpcClient/Group1");
var val = oOpcGroup.Item(0).Value;   // Čtení hodnoty
oOpcGroup.Item(0).Value = 2;   // Zápis hodnoty
Příklad2:
Metoda Item vrací objekt typu PmVar. V tom případě má tento objekt důležité vlastnosti Value, TimeStamp a Quality, které lze zjistit například následovně:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oOpcGroup = pMe.Pm("/OpcClient/Group1");
var val = oOpcGroup.Item(0).Value;
var tim = oOpcGroup.Item(0).TimeStamp;
var qual = oOpcGroup.Item(0).Quality;
Příklad3:
Některé OPC servery (pro Simatic, Schneider, Bernecker&Reiner ...) mohou přenášet v jedné datové položce vektor (Array) dat (obvykle s omezením že všechny položky vektoru musí mít stejný datový typ). Pokud je nutno přijímat/zasílat i taková data, pak se musí u proměnné nastavit konfigurátor "Datový typ" na datový typ Variant (toto je zakázáno pro PmRtFree - Bezplatná runtime licence).
Příklad viz Přenos vektoru dat
© MICROSYS, spol. s r.o.