Promotic

UpdateRate - vlastnost objektu PmaOpcDaClientGroup

Popis:
Minimální obnovovací rychlost v milisekundách.
Syntaxe:
Long UpdateRate
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Minimální obnovovací rychlost [ms]" tohoto objektu.
 
OPC server při automatické obnově nebude posílat data rychleji než je zde zadáno (pokud vlastnost Update je true).
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oOpcGroup = pMe.Pm("/OpcClient/Group1");
var nUpdateRate = oOpcGroup.UpdateRate;   // Čtení z vlastnosti
oOpcGroup.UpdateRate = 1000;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.