Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

UpdateRate - vlastnost objektu PmaOpcDaClientGroup

Popis:
Minimální obnovovací rychlost v milisekundách.
Syntaxe:
Long UpdateRate
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Minimální obnovovací rychlost [msec]" tohoto objektu. OPC server při automatické obnově nebude posílat data rychleji než je zde zadáno (pokud vlastnost Update je true).
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oOpcGroup = pMe.Pm("/OpcClient/Group1");
var nUpdateRate = oOpcGroup.UpdateRate;  //Čtení hodnoty
oOpcGroup.UpdateRate = 1000;  //Zápis hodnoty
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice