Promotic

Refresh - metoda objektu PmaOpcDaClientGroup

Popis:
Čtení všech hodnot skupiny dat (definovaných v kartě "Data") z OPC serveru.
Syntaxe:
Boolean Refresh(Long Attr)
Parametry:
Attr(Long) způsob přenosu: (viz OPC DA Základní pojmy)
0 - Data z CACHE
1 - Data z DEVICE
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Poznámka:
Metoda čte vždy všechna data. Pokud je požadováno číst jen určitá data (do karty "Data"), pak lze použít metodu Read. Metoda Refresh je asynchronní operace (viz OPC DA Základní pojmy).

Metoda Refresh se nemusí volat, pokud konfigurátor "Obnovit ze serveru při změně na serveru" je zatržen (v kartě "Parametry"), protože tehdy jsou data "čtena" automaticky.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oOpcGroup = pMe.Pm("/OpcClient/Group1");
if (oOpcGroup.Refresh(0))
{
// ...
}
© MICROSYS, spol. s r. o.