Update cookies preferences
Promotic

Read - metoda objektu PmaOpcDaClientGroup

Popis:
Čtení vybraného bloku ze skupiny dat (definovaných v kartě "Data") z OPC serveru.
Syntaxe:
Boolean Read(Long Attr, Long From, Long To)
Parametry:
Attr(Long) Součet následujících hodnot určuje způsob přenosu: (viz OPC DA Základní pojmy)
1 - Data z DEVICE, v jiném případě z CACHE. Pokud se zadá DEVICE, pak metoda Read určitě provede komunikaci se zařízením. Může to být proto pomalejší než čtení z CACHE ale zase je jistota že se přečetly nejaktuálnější hodnoty.
2 - Synchronní přístup, v jiném případě asynchronní. Synchronní přístup je vhodný pokud se potřebuje aby ihned po zavolání metody Read byla přečtená data již nastavena v kartě "Data". Nevýhodou však je že metoda Read může trvat déle (protože čeká na příjem dat) a to může zpomalovat celou aplikaci.
Při asynchronním přístupu je dán pouze podnět k přenosu ale data mohou přijít později a po ukončení metody Read proto ještě nemusí být data nastavena.
From(Long) Index první hodnoty (indexováno od 0).
To(Long) Index poslední hodnoty (indexováno od 0). -1 = do konce.
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Poznámka:
Volání metody oClientData.Read 0,0,-1 je totožné s metodou Refresh. Pro čtení všech dat je lepší použít metodu Refresh.
Metoda Read se nemusí volat, pokud konfigurátor "Obnovit ze serveru při změně na serveru" je zatržen (v kartě "Parametry"), protože tehdy jsou data "čtena" automaticky.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oOpcGroup = pMe.Pm("/OpcClient/Group1");
if (oOpcGroup.Read(2, 4, 7))
{
// ...
}
© MICROSYS, spol. s r.o.