Update cookies preferences
Promotic

Tabela kodów metody GetVarType

Przegląd i znaczenie kodów zwracanych przy pomocy metody Pm.GetVarType z parametrem nMode = 2.
 
Kody typów danych
0 None
1 Empty
2 Null
10 String
20 Number
30 Bool
90 VbArray
 
Kody obiektów, ...
100 nieznany obiekt
200 JavaScript function
1010 obiekt Pm
1020 obiekt PmMap
1030 obiekt PmArray
1040 obiekt PmBuffer
1050 obiekt PmDateObject
1080 obiekt PmExpr
1090 obiekt PmFormat
1100 obiekt PmViewCreator
1110 obiekt PmForm
1130 parametr pEvent
1140 parametr pContext
2000 obiekt PmVar
2010 obiekt ExtAlarmAnalog
2020 obiekt ExtAlarmBinary
2030 obiekt ExtEvent
2040 obiekt ExtTrend
2050 obiekt ExtComm
2060 obiekt ExtOpcDa
2070 obiekt ExtDdeClient
2080 obiekt ExtDdeServer
2090 obiekt ExtSubVar
2100 obiekt ExtWriteAction
4998 obiekt PmList (przestarzałe)
4999 obiekt PmAction
5000 obiekt PmaRoot
5010 obiekt PmaFolder
5020 obiekt PmaPrototype
5021 obiekt PmaInstance
5030 obiekt PmaGlobal
5040 obiekt PmaPmgPrototype
5100 obiekt PmaPanel
5110 obiekt PmaWorkspace
5120 obiekt PmaReport
5210 obiekt PmaData
5220 obiekt PmaDataTable
5310 obiekt PmaTimer
5320 obiekt PmaSequencer
5330 obiekt PmaKey
5400 obiekt PmaAdo
5410 obiekt PmaComm
5411 obiekt PmaCommGroup
5413 obiekt PmaCommMsg
5420 obiekt PmaOpcDaClient
5421 obiekt PmaOpcDaClientGroup
5430 obiekt PmaDll
5435 obiekt PmaActiveX
5450 obiekt PmaWeb
5451 obiekt PmaWebDir
5452 obiekt PmaWebFolder
5453 obiekt PmaWebLang
5454 obiekt PmaWebInfo
5510 obiekt PmaAlarmGroup
5520 obiekt PmaEventGroup
5530 obiekt PmaTrendGroup
5995 obiekt PmaDatabase
5996 obiekt PmaString
5997 obiekt PmaNumber
5998 obiekt PmaNumberLim
5999 obiekt PmaObject
6000 obiekt PmgRoot
6010 obiekt PmgBox
6020 obiekt PmgPrototype
6021 obiekt PmgInstance
6110 obiekt PmgString
6120 obiekt PmgNumber
6150 obiekt PmgButton
6152 obiekt PmgButtonState
6154 obiekt PmgRadioButton
6200 obiekt PmgRasterImage
6210 obiekt PmgAnimImage
6220 obiekt PmgVideo
6300 obiekt PmgRectangle
6310 obiekt PmgEllipse
6320 obiekt PmgLine
6330 obiekt PmgLine3D
6350 obiekt PmgPipe
6360 obiekt PmgFrame
6370 obiekt PmgForm
6380 obiekt PmgCanvas
6400 obiekt PmgBar
6401 obiekt PmgBarBox
6410 obiekt PmgSlider
6411 obiekt PmgSliderBox
6440 obiekt PmgWEdit
6450 obiekt PmgWCombo
6470 obiekt PmgWCheck
6510 obiekt PmgAlarmStateViewer
6520 obiekt PmgAlarmHistoryViewer
6530 obiekt PmgEventViewer
6600 obiekt PmgTrendViewer
6995 obiekt PmgWTable
6996 obiekt PmgActiveX
6997 obiekt PmgMeterBox
6998 obiekt PmgShape
6999 obiekt PmgObject
7010 obiekt PmfLayout
7040 obiekt PmfSepar
7110 obiekt PmfString
7120 obiekt PmfNumber
7130 obiekt PmfBool
7140 obiekt PmfEnum
7150 obiekt PmfButton
7300 obiekt PmfTable
7310 obiekt PmfTableArea
7320 obiekt PmfTableColumn
7330 obiekt PmfTableRow
7340 obiekt PmfTableCell
7400 obiekt PmfTree
7410 obiekt PmfTreeItem
© MICROSYS, spol. s r.o.