Update cookies preferences
Promotic

Uložit konfiguraci do TG souboru - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro nastavení uložení konfigurace trendů do TG souboru.
Toto konfigurační okno lze otevřít v editoru Pmg objektů v kartě "PmgTrendViewer > Trendy".
Konfigurátory:
Cesta k TG souboruCesta k TG souboru, do kterého se má konfigurace trendů uložit.
Název konfigurace v TG souboruNázev konfigurace trendů v TG souboru. Pod tímto názvem se konfigurace zobrazí v seznamu konfigurací při výběru konfiguračního souboru v runtime.
Viz také:

Historie:
Pm9.00.26: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- Uložit konfiguraci do TG souboru
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.