Update cookies preferences
Promotic

Zapisz konfigurację do pliku TG - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia zapisu konfiguracji trendów do pliku TG.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w edytorze obiektów Pmg w karcie "PmgTrendViewer > Trendy".
Konfiguratory:
Ścieżka do pliku TGŚcieżka do pliku TG, do którego ma zostać zapisana konfiguracja trendów.
Nazwa konfiguracji w pliku TGNazwa konfiguracji trendów w pliku TG. Nazwa zostanie wyświetlona w liście konfiguracji przy wyborze pliku konfiguracyjnego w runtime.
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.26: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.