Update cookies preferences
Promotic

Funkce platnosti - konfigurační okno

Popis:
Nastavení podmínky pro vykreslení průběhu nebo jeho části
Konfigurátory:
Funkce platnostiTyp funkce
LimitVal - Limit určuje hodnota konstanty
LimitTrend - Hodnota limitu je určena jiným trendem
LimitTrendCompare - Hodnota limitu je stanovena porovnáním s jiným trendem
AlwaysFalse - Průběh trendu není tímto stylem vykreslován.
Identifikátor trenduIdentifikátor trendu
OperátorOperátor podmínky
= (rovno, eq)
< (menší než, lt)
<= (menší nebo rovno, le)
> (větší než, gt)
>= (větší nebo rovno, ge)
Hodnotavztažná hodnota

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.