Promotic

Funkcja ważności - okno konfiguracyjne

Opis:
Ustawienie warunku do wyrysowania przebiegu lub jego części
Konfiguratory:
Funkcja ważnościTyp funkcji
LimitVal - Wartość stałej jest określona limitem
LimitTrend - Wartość limitu jest określona innym trendem
LimitTrendCompare - Wartość limitu jest określona porównaniem z innym trendem
AlwaysFalse - Przebieg trendu nie jest wyrysowany niniejszym stylem.
Identyfikator trenduIdentyfikator trendu
OperatorOperator warunkowy
= (równe, eq)
< (mniejsze niż, lt)
<= (mniejsze lub równe, le)
> (większe niż, gt)
>= (większe lub równe, ge)
Wartośćwartość odniesienia

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.