Promotic

Period - vlastnost objektu PmaTimer

Popis:
Perioda časovače v sekundách.
Syntaxe:
Single Period
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Perioda [s]" tohoto objektu.
 
Je to čas, za který je vyvolána událost onTick.

Perioda se zadává v sekundách, ale protože je typu Double, lze zadat i časovou jednotku menší než 1 sekunda. Objekt je napojen na čas počítače, který "tiká" s maximální periodou 10 ms (tzn. 0.01 sekunda). Tak krátké periody však prakticky v tomto objektu nelze použít. Je také doporučeno nenastavovat zbytečně malou hodnotu, protože se tím zatěžuje celá aplikace.
Viz také:
- PmaTimer.LastTick (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTimer = pMe.Pm("/Timer");

var nPeriod = oTimer.Period;   // Čtení z vlastnosti
oTimer.Period = 3;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.