Update cookies preferences
Promotic

Title - vlastnost objektu PmaNumber

Popis:
Popis objektu - řetězec charakterizující podrobněji hodnotu tohoto objektu.
Syntaxe:
String Title
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Nadpis" tohoto objektu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oNumber = pMe.Pm("/Number0");
var sTitle = oNumber.Title;   // Čtení z vlastnosti
oNumber.Title = sTitle;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.