Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Title - vlastnost objektu PmaNumber

Popis:
Popis objektu - řetězec charakterizující podrobněji hodnotu tohoto objektu.
Syntaxe:
String Title
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Nadpis" tohoto objektu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oNumber = pMe.Pm("/Number0");
var sTitle = oNumber.Title;  //Čtení hodnoty
oNumber.Title = sTitle;  //Zápis hodnoty
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice