Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Dt - vlastnost objektu PmaNumber

Popis:
Datový typ hodnoty tohoto objektu
Syntaxe:
Long Dt
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Datový typ" tohoto objektu.

Vlastnost vrací datový typ jako číslo. Seznam datových typů a jim přiřazených čísel viz Datové typy VBScript.

Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v položce "PmaRoot" INFO systému (při pohledu do objektu s touto vlastností).

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oNumber = pMe.Pm("/Number0");
var nDt = oNumber.Dt;  //Čtení hodnoty
oNumber.Dt = 3;  //3=Long Zápis hodnoty
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice