Update cookies preferences
Promotic

Dt - vlastnost objektu PmaNumber

Popis:
Datový typ hodnoty tohoto objektu
Syntaxe:
Long Dt
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Datový typ" tohoto objektu.
 
Vlastnost vrací datový typ jako číslo. Seznam datových typů a jim přiřazených čísel viz Datové typy VBScript.
Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v položce "PmaRoot" INFO systému (při pohledu do objektu s touto vlastností).
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oNumber = pMe.Pm("/Number0");
var nDt = oNumber.Dt;   // Čtení z vlastnosti
oNumber.Dt = 3;   // 3=Long Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.