Promotic

Dt - właściwość obiektu PmaNumber

Opis:
Typ danych wartości tego obiektu
Składnia:
Long Dt
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Typ danych" tego obiektu.
 
Właściwość zwraca typ danych jako liczba. Lista typów danych oraz im przyszeregowanych liczb patrz Typy danych VBScript.
Wartość tej właściwości można również stwierdzić w pozycji "PmaRoot" INFO systemu (przy spojrzeniu do obiektu posiadający tą właściwość).
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oNumber = pMe.Pm("/Number0");
var nDt = oNumber.Dt;   // Odczyt z właściwości
oNumber.Dt = 3;   // 3=Long Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.