Promotic

IsReadOnly - właściwość obiektu PmaNumber

Opis:
Stwierdzi, czy wartość tego obiektu jest tylko do odczytu lub do odczytu i zapisu.
Składnia:
Boolean IsReadOnly
Wartości:
true - Wartość tego obiektu jest tylko do odczytu (stała).
false - Wartość tego obiektu jest do odczytu i zapisu.
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Tylko do odczytu" tego obiektu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oNumber = pMe.Pm("/Number0");
var bReadOnly = oNumber.IsReadOnly;
© MICROSYS, spol. s r. o.