Update cookies preferences
Promotic

Value - właściwość obiektu PmaNumber

Opis:
Wartość liczbowa tego obiektu.
Składnia:
Variant Value
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wartość początkowa" tego obiektu.
 
Wartość tej właściwości można również stwierdzić w pozycji "PmaRoot" INFO systemu (przy spojrzeniu do obiektu posiadający tą właściwość). Niniejszą właściwość można zmienić w INFO systemie, kiedy podczas przeglądania tego obiektu zostanie naciśnięty przycisk "Akcje". Patrz uprawnienie "PmaRoot > Uprawnienia > InfoEdit".
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oNumber = pMe.Pm("/Number0");
var val = oNumber.Value;   // Odczyt z właściwości
oNumber.Value = val;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.