Update cookies preferences
Promotic

DdeClientEnabled - właściwość obiektu PmaNumber

Opis:
Ustawia/zwraca, czy obiekt ten komunikuje przy pomocy DDE jako DDE klient
Składnia:
Boolean DdeClientEnabled
Wartości:
true (domyślnie) - DDE komunikacja w tym obiekcie jest zezwolona
false - W innym przypadku
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ma sens tylko jeżeli w karcie "DDE" tego obiektu znajduje się skonfigurowana komunikacja przy pomocy DDE i to jako DDE klient (w uruchomionej aplikacji można wtedy przy pomocy tej właściwości komunikację zakazać lub ponownie uruchomić).
Zakazanie komunikacji tą właściwością nie działa w przypadku zmiennego odczytu z serwera. Natomiast działa w przypadku cyklicznego odczytu i zapisu oraz w przypadku zmiennego zapisu na serwer.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oNumber = pMe.Pm("/Number0");
var bEnabled = oNumber.DdeClientEnabled;   // Odczyt z właściwości
oNumber.DdeClientEnabled = true;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.