Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DdeClientEnabled - właściwość obiektu PmaNumber

Opis:
Ustawia/zwraca, czy obiekt ten komunikuje przy pomocy DDE jako DDE klient
Składnia:
Boolean DdeClientEnabled
Wartości:
true (domyślnie) - DDE komunikacja w tym obiekcie jest zezwolona
false - W innym przypadku
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.

Właściwość ma sens tylko jeżeli w karcie "DDE" tego obiektu znajduje się skonfigurowana komunikacja przy pomocy DDE i to jako DDE klient (w uruchomionej aplikacji można wtedy przy pomocy tej właściwości komunikację zakazać lub ponownie uruchomić).

Zakazanie komunikacji tą właściwością nie działa w przypadku zmiennego odczytu z serwera. Natomiast działa w przypadku cyklicznego odczytu i zapisu oraz w przypadku zmiennego zapisu na serwer.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oNumber = pMe.Pm("/Number0");
var bEnabled = oNumber.DdeClientEnabled;  //Odczyt wartości
oNumber.DdeClientEnabled = true;  //Zapis wartości
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice