Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DdeClientEnabled - vlastnost objektu PmaNumber

Popis:
Nastaví/vrací, zda tento objekt komunikuje pomocí DDE jako DDE klient
Syntaxe:
Boolean DdeClientEnabled
Volání:
oNumber.DdeClientEnabled = false
Hodnoty:
true (přednastaveno) - DDE komunikace v tomto objektu je povolena
false - V jiném případě
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Vlastnost má smysl pouze pokud v kartě "DDE" tohoto objektu je nakonfigurována komunikace pomocí DDE a to jako DDE klient (ve spuštěné aplikaci pak lze pomocí této vlastnosti komunikaci zakázat nebo opětovně spustit).

Zákaz komunikace touto vlastností není funkční pro změnové čtení ze serveru. Toto však je funkční pro periodické čtení a zápis a pro změnový zápis na server.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice