Promotic

Value - vlastnost objektu PmaNumber

Popis:
Číselná hodnota tohoto objektu.
Syntaxe:
Variant Value
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Počáteční hodnota" tohoto objektu.
 
Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v položce "PmaRoot" INFO systému (při pohledu do objektu s touto vlastností). Tuto vlastnost lze změnit v INFO systému, když se při prohlížení tohoto objektu stiskne tlačítko "Akce". Viz oprávnění "PmaRoot > Oprávnění > InfoEdit".
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oNumber = pMe.Pm("/Number0");
var val = oNumber.Value;   // Čtení z vlastnosti
oNumber.Value = val;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r. o.