Promotic

GetDtS - metoda obiektu PmaNumber

Opis:
Identyfikator tekstowy typu danych wartości tego obiektu.
Składnia:
String GetDtS()
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oNumber = pMe.Pm("/Number0");
var sDtS = oNumber.GetDtS();
© MICROSYS, spol. s r.o.