Update cookies preferences
Promotic

Průzkum AT&P journal

PROMOTIC je třetí nejpoužívanější SCADA systém na Slovensku

V průběhu února 2010 provedl AT&P journal dotazníkový průzkum o využívání SCADA systémů mezi 180 slovenskými průmyslovými podniky. Z výsledků vyplývá, SCADA systém PROMOTIC je třetím nejpoužívanějším SCADA systémem na slovenském trhu. Kompletní SCADA/HMI studie je k dispozici ke stažení na http://www.atpjournal.sk

© MICROSYS, spol. s r.o.