Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PROMOTIC SCADA system - SCHOOL VERSION

The PROMOTIC system is a comprehensive development tool used for technological process visualization, monitoring and control, of technological processes in various industrial branches. The software complies with all the requirements essential for effective and reliable SCADA class systems, prooved by hundreds of applications running in the European region. Besides that, the PROMOTIC system has proven itself very useful also as an educational tool for the area of visualization and control of industrial processes on high schools and universities.
 
The significant advantage of our system is the integration of highly sophisticated functionality (fully comparable with WinCC, InTouch, Citect, RSview, etc.), remarkably open architecture and a very fair price. In terms of functionality, the school version of the PROMOTIC system, is identical as the full commercial version, but as a special offer it is now available for 40. It is an on-site multilicence, so after purchasing one school license, it can be installed on arbitrary number of computers within the educational institution.
 
The PROMOTIC system is very useful for educational purposes thanks to following properties:
- The scripting system is based on worldwide commonly used Visual Basic programming language (the system uses the simplified version VBScript).
- The system can be used for effective demonstration of algorithm creation within the object programming.
- The system allows to model and simulate real systems (PID regulators, etc.).
- The school version is fully functional including the communication drivers, database interfaces, etc.
- Another outstanding feature of the PROMOTIC system is the native multilingual support in the development mode and in the runtime mode (English, German, Polish, Czech, Slovak, Russian, French, etc.). See also: How to create an application using different national languages.
- For more information please see Information to running PROMOTIC VERSION FOR SCHOOLS.
 

Select educational institutions using the school version of the PROMOTIC system for student training:

Czechia Address:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
ČVUT v Praze, Ústav přístrojové a řídicí techniky Technická 4, 166 07 PRAHA 6
SPŠ a VOŠ Kladno Jana Palacha 1840, 272 01 KLADNO
SPŠ elektrotechnická Makarenkova 1, 736 01 HAVÍŘOV
SPŠ Jihlava Legionářů 3, 586 01 JIHLAVA
SPŠ Ostrava - Moravská Ostrava Kratochvílova 7/1490, 702 00 OSTRAVA-MORAVSKÁ OSTRAVA
Střední odborná škola a střední odborné učiliště COP Budějovická 421, 391 02 SEZIMOVO ÚSTÍ
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Chomutově Školní 50, 430 01 CHOMUTOV
Střední škola elektrotechniky a spojů Výstupní 2, 400 11 ÚSTÍ nad LABEM - Stříbrníky
Univerzita Pardubice - VŠCHT nám. Čs.legií 565, 532 10 PARDUBICE
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 ZLÍN
VŠB TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektrotechniky 17.listopadu 15, 708 33 OSTRAVA-PORUBA
VŠB TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra měřicí a řídicí techniky 17.listopadu 15, 708 33 OSTRAVA-PORUBA
VŠB TU Ostrava, FMMI, Katedra chemie 17.listopadu 15, 708 33 OSTRAVA-PORUBA
VŠB TU Ostrava, Institut ekonomiky a systémů řízení 17.listopadu 15, 708 33 OSTRAVA-PORUBA
Vysoká škola chemicko-technologická (Ústav chemického inženýrství) Technická 5, 166 28 PRAHA 6
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masarykova 197, 284 11 KUTNÁ HORA
 
Slovakia Address:
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Ústav riadenia a informat. výr. procesov. B. Němcovej 3, 043 54 KOŠICE-SEVER
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Bayerova 1, 080 01 PREŠOV
TU v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a inform., Katedra el. pohonov a mechatroniky Letná 9, 042 00 KOŠICE
Združená stredná odborná škola Púchov T. Vansovej 1054/45, 020 32 PÚCHOV
Združená stredná priemyselná škola Bzinská 11, 915 01 NOVÉ MESTO nad VÁHOM
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Ilkovičova 3, 812 19 BRATISLAVA 4
 
Poland Address:
Instytut Automatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Matematyki POLITECHNIKI ŠLĄSKIEJ ul. Akademicka 16, 44-101 GLIWICE
 
Bulgaria Address:
Technical University of Gabrovo - Dept. "Automation, information and control systems" Hadji Dimitar 4, 5300 GABROVO
 
Sweden Address:
Kungliga Tekniska Högskolan Avd. Industriell Produktion Brinellvägen 68, 10044 STOCKHOLM
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice