Update cookies preferences
Promotic

Možná témata

Možná témata semestrálních prací

Matematické funkce nad daty, zpracování signálů, atd.:
 
- Spline prokládáni bodů bazierovými křivkami v objektu PmgCanvas
- jedná se o jednoduchý příklad na
- lineární algebru (řešení matice, lineární rovnice)
- diferenciální počet (křivky jsou hladké)
- přesné zadání specifikuje Ing. Petr NÁVRAT (MICROSYS).
- Firma MICROSYS může vytvořit výchozí aplikaci PROMOTIC, do které by student vepsal jen požadované kódy v jazyce JavaScript
- Požadované znalosti:
- Jazyk JavaScript na základní úrovni
- umět specifikovat zadání v podobě sady lineárních rovnic a tyto nakonec programátorsky vyřešit.
- seznámení s grafickou knihovnou HTML Canvas - viz http://www.w3schools.com/tags/ref_canvas.asp
Odkazy:
- viz Web WIKIPEDIA, slovo "spline"
- a mnoho dalších
 
- Předkonfigurace pro různé matematické funkce:
- metoda nejmenších čtverců - odhad přímky z dat
- FFT - rychlá fourierova transformace
- vyšší statistické funkce


Zábava
 
- Kreslení fraktálu - Mandelbrotovy množiny
 
- Různé hry
- piškvorky
- miny
- střílečky
 
- Různé vizuální kvizy
- přelévání nádob


Možná témata bakalářských/diplomových prací

Grafické objekty:
 
- vytvoření grafických objektů pro zařazení do knihovny PROMOTIC
- canvas, předkonfigurace, pseudo 3D bitmapy technologií


Komunikace:
 
- Arduino – Ethernet (Modbus)
- Vytvořit postup pro použití dostupných knihoven (pak dát do dokumentace PROMOTIC)
- Pro sériovou linku už postup v dokumentaci PROMOTIC je


Technologické předkonfigurace:
 
- Fuzzy regulátor
- předkonfigurace - podobně jako je PID (viz Předkonfigurace "PID regulátor")


Aplikace:
 
- Chytrý dům
- regulace/sběr dat (reálně nebo emulovaně)
- grafika, ovládání
- rozhraní pro napojení na reálná data
 
- Docházkový systém/přístupový systém
- evidence lidí a pracovní doby
- čtení z karet/čipů
 
- Restaurace
- rozložení stolů, účty
- komunikace s tablety/smartphony
- pokladna
Navigace:
 
 
- Možná témata
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.