Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Možná témata

Možná témata semestrálních prací

Matematické funkce nad daty, zpracování signálů, atd.:
 
- Spline prokládáni bodů bazierovými křivkami v Promotic objektu PmiCanvas
- jedná se o jednoduchý příklad na
- lineární algebru (řešení matice, lineární rovnice)
- diferenciální počet (křivky jsou hladké)
- přesné zadání specifikuje Ing. Návrat (MICROSYS).
- Firma Microsys může vytvořit výchozí aplikaci PROMOTIC, do které by student vepsal jen požadované kódy v jazyce JavaScript
- Požadované znalosti:
- jazyk JavaScript na základní úrovni
- umět specifikovat zadání v podobě sady lineárních rovnic a tyto nakonec programátorsky vyřešit.
- seznámení s grafickou knihovnou HTML Canvas - viz http://www.w3schools.com/tags/ref_canvas.asp
Odkazy:
- viz web WIKIPEDIA, slovo "spline"
- a mnoho jiných
 
- Předkonfigurace pro různé matematické funkce:
- metoda nejmenších čtverců - odhad přímky z dat
- FFT - rychlá fourierova transformace
- vyšší statistické funkce
 
Zábava
 
- Kreslení fraktálu - Mandelbrotovy množiny
 
- Různé hry
- piškvorky
- miny
- střílečky
 
- Různé vizuální kvizy
- přelévání nádob
 

Možná témata bakalářských/diplomových prací

Grafické prvky:
 
- vytvoření grafických prvků pro zařazení do knihovny PROMOTIC
- canvas, předkonfigurace, pseudo 3D bitmapy technologií
 
Komunikace:
 
- Arduino – Ethernet (Modbus)
- Vytvořit postup pro použití dostupných knihoven (pak dát do PROMOTIC dokumentace)
- Pro sériovou linku už postup v dokumentaci PROMOTIC je
 
Technologické předkonfigurace:
 
- Fuzzy regulátor
- předkonfigurace - podobně jako je PID
 
Aplikace:
 
- Chytrý dům
- regulace/sběr dat (reálně nebo emulovaně)
- grafika, ovládání
- interface pro napojení na reálná data
 
- Docházkový systém/přístupový systém
- evidence lidí a pracovní doby
- čtení z karet/čipů
 
- Restaurace
- rozložení stolů, účty
- komunikace s tablety/smartphony
- pokladna
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice