Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Możliwe tamaty

Możliwe tematy prac semestralnych

Matematyczne funkcje ponad danymi, opracowanie sygnałów, itd.:
 
- Spline nakładanie punktów krzywymi Baziera w Promotic obiekcie PmiCanvas
- chodzi o prosty przykład do
- algebra liniowa (rozwiązanie macierzy, równanie liniowes)
- ilość różniczkowa (krzywe są wygładzone)
- dokładną specyfikację określi Ing.Návrat (MICROSYS).
- Firma Microsys może wytworzyć domyślną aplikację PROMOTIC, do której student wprowadziłby tylko wymagane kody w języku JavaScript
- Wymagany poziom wiedzy:
- język JavaScript na podstawowym poziomie
- móc określić specyfikację w postaci zbioru równań liniowych i ostatecznie rozwiązać je w programistycznie.
- zaznajomienie się z graficzną biblioteką HTML Canvas - patrz http://www.w3schools.com/tags/ref_canvas.asp
Odniesienia:
- patrz web WIKIPEDIA, słowo "spline"
- oraz wiele innych
 
- Konfiguracje wstępne dla różnych funcji matematycznych:
- metoda najmniejszych kwadratów - oszacowanie linii z danych
- FFT - szybka transformacja Fouriera
- wyższe funkcje statystyczne
 
Zabawa
 
- Rysowanie fraktali - zestawy Mandelbrota
 
- Różne gry
- pięć cali
- miny
- strzelaniny
 
- Różne wizualne quizy
- przelewanie pojemników
 

Możliwe tematy prac licencjackich/dyplomowych

Elementy graficzne:
 
- wytworzenie elementów graficznych do wprowadzenia do biblioteki PROMOTIC
- canvas, konfiguracje wstępne, pseudo 3D bitmapy technologii
 
Komunikacja:
 
- Arduino – Ethernet (Modbus)
- Utworzyć procedurę korzystania z bibliotek (później wpisać do dokumentacji PROMOTIC)
- Dokumentacja PROMOTIC zawiera już opis dla łącza szeregowego
 
Technologiczne konfiguracje wstępne:
 
- Regulator Fuzzy
- konfiguracja wstępna - tak jak regulator PID
 
Aplikacje:
 
- Dom inteligentny
- regulacja/odczyt danych (rzeczywisty lub emulowany)
- grafika, regulacja
- interfejs do podłączenia rzeczywistych danych
 
- System obecności/system dostępu
- ewidencja ludzi oraz godzin pracy
- odczyt z kart/czipów
 
- Restauracja
- ustawienie stołów, konta
- komunikacja z tabletami/smartfonami
- kasa fiskalna
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice