Update cookies preferences
Promotic

Możliwe tamaty

Możliwe tematy prac semestralnych

Matematyczne funkcje ponad danymi, opracowanie sygnałów, itd.:
 
- Spline nakładanie punktów krzywymi Baziera w obiekcie PmgCanvas
- chodzi o prosty przykład do
- algebra liniowa (rozwiązanie macierzy, równanie liniowes)
- ilość różniczkowa (krzywe są wygładzone)
- dokładną specyfikację określi Ing. Petr NÁVRAT (MICROSYS).
- Firma MICROSYS może wytworzyć domyślną aplikację PROMOTIC, do której student wprowadziłby tylko wymagane kody w języku JavaScript
- Wymagany poziom wiedzy:
- Język JavaScript na podstawowym poziomie
- móc określić specyfikację w formie zbioru równań liniowych i ostatecznie rozwiązać je w programistycznie.
- zaznajomienie się z graficzną biblioteką HTML Canvas - patrz http://www.w3schools.com/tags/ref_canvas.asp
Odniesienia:
- patrz Web WIKIPEDIA, słowo "spline"
- oraz wiele innych
 
- Konfiguracje wstępne dla różnych funcji matematycznych:
- metoda najmniejszych kwadratów - oszacowanie linii z danych
- FFT - szybka transformacja Fouriera
- wyższe funkcje statystyczne


Zabawa
 
- Rysowanie fraktali - zestawy Mandelbrota
 
- Różne gry
- pięć cali
- miny
- strzelaniny
 
- Różne wizualne quizy
- przelewanie pojemników


Możliwe tematy prac licencjackich/dyplomowych

Obiekty graficzne:
 
- wytworzenie obiektów graficznych do wprowadzenia do biblioteki PROMOTIC
- canvas, konfiguracje wstępne, pseudo 3D bitmapy technologii


Komunikacja:
 
- Arduino – Ethernet (Modbus)
- Wytworzyć procedurę korzystania z bibliotek (później wpisać do dokumentacji PROMOTIC)
- Dokumentacja PROMOTIC zawiera już opis dla łącza szeregowego


Technologiczne konfiguracje wstępne:
 
- Regulator Fuzzy
- konfiguracja wstępna - podobnie jak regulator PID (patrz Konfiguracja wstępna "Regulator PID")


Aplikacje:
 
- Dom inteligentny
- regulacja/odczyt danych (rzeczywisty lub emulowany)
- grafika, regulacja
- interfejs do podłączenia rzeczywistych danych
 
- System obecności/system dostępu
- ewidencja ludzi oraz godzin pracy
- odczyt z kart/czipów
 
- Restauracja
- ustawienie stołów, konta
- komunikacja z tabletami/smartfonami
- kasa fiskalna
Nawigacja:
 
 
- Możliwe tamaty
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.