Promotic

Co je to SCADA?

Definice SCADA systému
- Supervisory
- Control
- And
- Data
- Acquisition

= systémy pro dohled, řízení a sběr dat.

SCADA systém obecně nezastává funkci plnohodnotného řídicího systému dané technologie, ale zaměřuje se spíše na dispečerský dohled, monitorování a případnou parametrizaci. Software typu SCADA je tedy provozován na vyšší úrovni nad hardware (PLC automat, I/O moduly, dataloggery, senzory, čítače, měřiče ..), který zprostředkovává konektivitu a sběr dat ze sledovaných technologických procesů.

SCADA systémy mohou komunikovat s okolím prostřednictvím specializovaných průmyslových linek/sítí (RS-232, RS-485, profibus, ...). V dnešní době jsou však stále častěji využívány klasické počítačové sítě typu Ethernet. Na těchto linkách/sítích obvykle probíhá komunikace prostřednictvím standardizovaných komunikačních protokolů (Modbus, M-BUS, S7, SNMP, BACnet, ...).

SCADA systémy jsou vysoce škálovatelné a mohou tedy zpracovávat vstupní proměnné v počtu od několika málo až po stovky tisíc, a to v závislosti na složitosti a rozsahu sledované technologie.

SCADA systémy umožňují sběr a ukládání dat různými způsoby. Od jednoduchých textových souborů na lokálním disku až po SQL databázové servery, které ukládají masivní množství dat s vysokou frekvencí vzorkování.

SCADA systémy nyní masivně integrují Web technologie a nabízejí možnost vzdáleného přístupu a dohledu prostřednictvím Internetu. Mimo klasické PC je tedy nyní možné monitorovat technologie také vzdáleně na tabletech, smartphonech, atd.

SCADA systémy jsou využívány ve všech sektorech, kde je nutno sbírat data a dohlížet na správný průběh dějů, jako jsou: energetika (elektrárny, teplárny, rozvodny, výměníkové stanice, ...), výroba (výrobní linky, hutě, chemické provozy, balící linky, skladové systémy...), technologie budov (vzduchotechnika, zabezpečení, docházkové systémy,...), ekologie (emisní monitorování, čističky odpadních vod, ...) a mnoha dalších.

SCADA systémy jsou dnes mnohem dostupnější než v minulosti a proto pronikají také do dalších oblastí mimo průmysl – například do rodinných domů a stávají se také nástrojem technologických nadšenců z různých oborů.

Historie SCADA systémů

- rozmach v průmyslově rozvinutých zemích v 60. letech 20. století
- centralizovaná, hierarchická, izolovaná architektura (mainframe, terminály)
- komunikace proprietálními uzavřenými protokoly (nejsou standardy)
- vysoké nároky na obsluhu (nutná odbornost, velký počet uživatelů)
- vysoké náklady na realizaci a provoz


1. generace - ostrovní systémy
- izolované, nákladné jednoúčelové systémy
- centrální podnikový mainframe < – > přístup


2. generace - distribuované systémy
- propojení většího počtu menších stanic proprietálními (uzavřené, neveřejné) komunikačními protokoly
- jednotlivé stanice mají specifické funkce


3. generace - síťové systémy
- rozmach počítačových sítí
- používání otevřených, standardizovaných komunikačních protokolů
- propojení stanic – PCN (Process Control Network)


4. generace - "internet of things"
- v síti Internet může být propojeno téměř vše
- začínají dominovat cloudové služby
Viz také:
Navigace:
 
 
- Co je to SCADA?
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.