Promotic

Czym jest SCADA?

Definicja systemu SCADA
- Supervisory
- Control
- And
- Data
- Acquisition

= system przeznaczony do nadzoru, sterowania oraz akwizycji danych.

System SCADA zazwyczaj nie posiada pełnowartościowej funkcjonalności systemu kontroli technologii, ale skupia się bardziej na nadzorze dyspozytorskim, monitoringu oraz parametryzacji. Oprogramowanie SCADA działa więc na wyższym poziomie powyżej sprzętu (sterownik PLC, moduły I / O, rejestratory danych, czujniki, liczniki, mierniki ..), które zapewnia łączność oraz akwizycję danych z monitorowanych procesów technologicznych.

Systemy SCADA potrafią komunikować się za pośrednictwem specjalizowanych linii przemysłowych/sieci (RS-232, RS-485, profibus, ...). W dzisiejszych czasach stale częściej są wykorzystywane klasyczne sieci komputerowe typu Ethernet. Na tej warstwie komunikacja zazwyczaj przebiega za pośrednictwem standardyzowanych protokołów komunikacyjnych (Modbus, M-BUS, S7, SNMP, BACnet, ...).

Systemy SCADA są skalowalne i mogą przetwarzać setki aż tysiące zmiennych wejściowych, w zależności od złożoności i zakresu danej technologii.

Systemy SCADA umożliwiają archiwizację danych na różne sposoby. Od prostych plików tekstowych na dysku lokalnym aż po bazodanowe serwery SQL, które archiwizują ogromną ilość danych z dużą częstotliwością próbkowania.

Systemy SCADA masowo integrują technologie Webowe oraz oferują możliwość zdalnego dostępu oraz zarządzania za pośrednictwem Internetu. Oprócz tradycyjnych PC technologie można również zdalnie monitorować na tabletach, smartphonach, itd.

Systemy SCADA są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach, gdzie jest konieczne pobieranie danych oraz nadzór prawidłowego przebiegu technologii, w takich branżach jak: energetyka (elektrownie, ciepłownie, rozdzielnie, stacje wymiennikowe, ...), produkcja (linie produkcyjne, huty, zakłady chemiczne, linie pakowania, systemy magazynowania...), technologie budynków (klimatyzacja, zabezpieczenie, ewidencja pracowników,...), ekologia (monitorowanie emisji, oczyszczalnie ścieków, ...) oraz w wielu innych.

Systemy SCADA są już cenowo dostępniejsze niż w przeszłości i dlatego pojawiają się w sferze prywatnej – na przykład instalacje w domach rodzinnych oraz stają się również narzędziem fanów technologii z różnych dziedzin.

Historia systemów SCADA

- rozmach w przemysłowo rozwiniętych krajach w latach 60-tych XX. wieku
- centralizowana, hierarchiczna, izolowana architektura (mainframe, terminale)
- komunikacja za pośrednictwem zamkniętych protokołów (nie są standardami)
- duże wymagania na obsługę (wymagana fachowość, ilość użytkowników)
- duże koszty realizacji oraz utrzymania


1. generacja – systemy autonomne
- izolowane, kosztowne systemy przeznaczone do jednego celu
- centralny mainframe < – > dostęp


2. generacja - dystrybuowane systemy
- połączenie większej ilości mniejszych stacji zamkniętymi (zastrzeżonymi) protokołami komunikacyjnymi
- pojedyńcze stacje pełnią specyficzne funkcje


3. generacja – systemy sieciowe
- rozmach sieci komputerowych
- stosowanie otwartych, standardyzowanych protokołów komunikacyjnych
- połączenie stacji – PCN (Process Control Network)


4. generacja - "internet of things"
- do sieci Internet można podłaczyć niemalże wszystko
- zaczynają dominować usługi chmury
Patrz również:
Nawigacja:
 
 
- Czym jest SCADA?
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.