Promotic

Parametry dla typu: Odległe połączenie poprzez Web - okno konfiguracyjne

Opis:
Tento sposób zapisu jest dogodny zwłaszcza dla odległej event grupy (klient) (patrz konfigurator "Grupa odległa (klient)"), gdzie grupa eventów przedstawia w aplikacji przedstawiciela, który podłącza się do event grupy oferującej swoje dane (serwer) poprzez Web poprzez protokół HTTP/XML. Okno jest przeznaczone do ustawienia parametrów do podłączenia do event grupy na serwerze.
Obiekt PmaEventGroup (serwer) oferuje swoje dane do współdzielenia poprzez Web przy pomocy obiektu PmaWeb lub PmaWebFolder. Samo ustawienie współdzielenia ustawiane jest w karcie "Web serwer".
Konfiguratory:
Adres URL grupyAdres URL Web komponentu (serwer) grupy eventów (patrz konfigurator "Identyfikator Web komponentu"). Adres URL jest zakończony identyfikatorem Web komponentu, nie jest przedstawiana konkretna strona HTML, na przykład http://localhost/evgroup1. Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Nazwa do logowaniaNazwa do logowania (i hasło) będzie przesłane jako część każdego wymogu do serwera. Na serwerze będzie wyszukany odpowiedni użytkownik sieciowy i dojdzie do sprawdzenia, czy posiada uprawnienie do wymaganej operacji.
Hasłopatrz Nazwa do logowania.
Period odświeżania [s]Określa, jak często będzie automatycznie odświeżany bieżący stan eventów z serwera.

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.