Promotic

Datové rozšíření ExtEvent - konfigurační okno

Popis:
Konfigurace datového rozšíření ExtEvent - Datové rozšíření o generování eventů
Konfigurátory:
Identifikátor datového rozšířeníSystémový text (bez mezer a diakritiky - tzn. národnostně závislé znaky). Slouží pro jednoznačnou identifikaci datového rozšíření v dané datové položce (např. v metodě Extension).
Výchozí hodnota je "ev".
Cílový objekt (PmaEventGroup)Cesta k cílovému objektu příslušného typu, do kterého se má datová proměnná registrovat. Objekt lze vybrat také tlačítkem vpravo.
Pro zadání lze použít Makro výraz, výsledkem musí být NELOKALIZOVANÁ cesta k Pma objektu (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Vzor eventuJednoznačný textový identifikátor alarmu typu Vzor (viz konfigurátor "Vzor pro dynamicky vytvářené položky"), jejíž konfigurace se použije.
Automaticky generovaný identifikátor eventuPokud je zatrženo, pak identifikátor alarmu bude vytvořen automaticky systémem (_autoN).
Identifikátor eventuRučně zadaný identifikátor alarmu.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmAlarmItem.Id.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb.
Zdroj eventu (source)Text, určuje logické umístění alarmu v technologii. Má stejný význam jako konfigurátor "Zdroj (source)" pro samostatně konfigurované alarmy/eventy.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb.
Popis eventu definován zde (v jiném případě ze vzoru)Pokud je zatrženo, pak se popis eventu zadává v následujícím konfigurátoru. V jiném případě se použije popis ze vzoru eventu.
Popis eventu (desc)
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při volání metody). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb.
Typ hodnotyZpůsob, jak získat hodnotu pro vyhodnocení (testování):
0 - celá hodnota - Použije se celá hodnota. Nenulová hodnota znamená true a nulová hodnota znamená false.
1 - určený bit - Použije se hodnota určeného bitu. Nenulová hodnota znamená true a nulová hodnota znamená false.
3 - JavaScript výraz - Použije se hodnota určená JavaScript výrazem. Nenulová hodnota znamená true a nulová hodnota znamená false.
Určuje číslo bitu pro testováníPokud je nastaveno "1 - určený bit", pak slouží pro určení indexu konkrétního bitu. Bit se určuje svým pořadím, kdy nejnižší bit má číslo 0.
JavaScript výrazPokud je nastaveno "3 - JavaScript výraz", pak slouží pro určení vlastního JavaScript výrazu. JavaScript výraz má k dispozici dva parametry:
pVal: Hodnota vlastnosti PmVar.Value pro rychlé použití ve výrazu.
pDE: Reference na objekt datového rozšíření (pro získání ostatních hodnot z datového rozšíření nebo z proměnné).
pVar: Reference na objekt PmVar datového rozšíření.
Event aktivovat přiUrčuje, kdy aktivovat event.
Při každém zápisu - Event bude aktivován při každém zápisu do proměnné (celá hodnota nebo určený bit).
Při každé změně - Event bude aktivován, pokud při zápisu do proměnné (celá hodnota nebo určený bit) dojde k její změně.
Při každé změně na true - Event bude aktivován, pokud při zápisu do proměnné (celá hodnota nebo určený bit) dojde k její změně na true (nenulová hodnota).
Při každé změně na false - Event bude aktivován, pokud při zápisu do proměnné (celá hodnota nebo určený bit) dojde k její změně na false (nulová hodnota).
Poznámka:
Toto konfigurační okno lze otevřít z konfigurátoru "Datová rozšíření" v proměnné objektu PmaData.

Upozornění! K vytvoření vlastního popisu eventu (desc) lze použít Makro výraz, který je vyhodnocován při KAŽDÉ aktivaci eventu. Makro výraz $.expr zpřístupňuje skriptovací rozhraní vlastního datového rozšíření pomocí proměnné pDE. Vlastnost pVar vrací objekt PmVar. To umožňuje vytvářet popis eventu, který může být různý při každé aktivaci, a dokonce v sobě může obsahovat i název, aktuální hodnotu proměnné, atd. (pVar.Name, pVar.Value). Viz příklady.
Příklad1:
Vygenerování eventu z proměnné PmVar typu String při každém zápisu tak, že v popisu eventu bude řetězec zapsaný do proměnné. Uveden bude Makro výraz pro konfigurátor "Popis eventu (desc)".
Příklad2:
Vygenerování eventu z proměnné PmVar typu String při každém zápisu tak, že v popisu eventu bude lokalizovaný text, oddělovač a aktuální hodnota zapsaná do proměnné. Uveden bude Makro výraz pro konfigurátor "Popis eventu (desc)".
  $.join($.text("sys","description"), ": ", $.expr("pVar.Value"))
nebo na ExtSubVar
  $.join($.text("sys","description"), ": ", $.expr("pVar.Extension('sv').Value"))

Historie:
Pm9.00.14: V konfigurátoru "Identifikátor eventu" pro zadání hodnoty lze nyní použít Makro výraz.
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.