Promotic

PROMOTIC wideo kurs 3 - Alarmy+Eventy

Opis kursu:

W tym kursie omówimy:
- pojęcia alarmy (alarmowanie o niestandardowej sytuacji) i
- pojęcia eventy (rejestracja sytuacji operacyjnej),
- potwierdzanie alarmów.
Pokażemy jak przeglądać alarmy i eventy za pomocą przeglądarek oraz jak przeglądać ich historię.
 

Lista filmów:

Kurs 3.1 Alarmy+Eventy- Wprowadzenie do alarmów
W filmie zaznajomisz się z pojęciem alarm
oraz wytworzysz proste przykłady.
 
Kurs 3.2 Alarmy+Eventy- Wprowadzenie do eventów
W filmie zaznajomisz się z pojęciem event
oraz wytworzysz proste przykłady.
© MICROSYS, spol. s r.o.