Promotic

Kurs 2. - Alarmy+Eventy

Opis kursu:

W kursie omówimy:
- pojęcia alarmy (alarmowanie o niestandardowej sytuacji) i zdarzenia (rejestracja sytuacji operacyjnej),
- potwierdzanie alarmów.
Pokażemy jak przeglądać alarmy i zdarzenia za pomocą przeglądarek oraz jak przeglądać ich historię.
 

Kurs 2. - Alarmy+Eventy

Lista filmów:
Kurs 2.1. Alarmy+Eventy - Wprowadzenie
W filmie zaznajomisz się z pojęciami Alarm i Event oraz stworzysz ich proste przykłady.
 
Kurs 2.2. Alarmy+Eventy - Rodzic, szablon oraz filtrowanie
W filmie zostaną omówione następne tematy dotyczące pracy z Alarmami i Eventami.


© MICROSYS, spol. s r. o.