Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Alarm - wlaściwość obiektu ExtAlarmBinary

Opis:
Właściwość udostępnia obiekt PmAlarmItem, który został wytworzony tym rozszerzeniem danych.
Składnia:
Object Alarm
Wołanie:
oExt.Alarm
Wartości:
Zwraca obiekt typu PmAlarmItem.
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Przykład:
Przykłady uzyskania tego obiektu w skrypcie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oAlarm = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/al");

//lub
oAlarm = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura").Extension("al");

//lub
oAlarm = pMe.Pm("/data").Item("Temperatura").Extension("al");

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice