Update cookies preferences
Promotic

ExtId - właściwość obiektu ExtDdeClient

Opis:
Identyfikator rozszerzenia danych.
Składnia:
String ExtId
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Identyfikator rozszerzenia danych" tego obiektu.
Przykład:
Przykład do uzyskania tej właściwości przy pomocy Makro wyrażenie poprzez zmienną pVar.

Historia:
Pm9.00.18: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.