Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Var - vlastnost objektu ExtDdeClient

Popis:
Vlastnost zpřístupňuje objekt PmVar, ve kterém je toto datové rozšíření definováno (zdrojová hodnota).
Syntaxe:
Object Var
Volání:
oExt.Var
Hodnoty:
Vrací objekt typu PmVar.
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Příklad:

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice