Promotic

Formátovací řetězec PmFormat - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro vytvoření formátovacího řetězce PmFormat. Viz Formátovací řetězec objektu PmFormat.
 
Toto konfigurační okno lze otevřít:
- v kartě "PmgNumber > Číslo"
Konfigurátory:
Datový typ (Type)Datový typ formátované hodnoty. Viz Type:xx;.
Float = reálné číslo
Int = celé číslo
Bool = logická hodnota
String = textový řetězec
DateTime = datum a čas
TimeSpan = časové rozpětí
Formátovací řetězec (Fmt)Formátovací řetězec pro zobrazení hodnoty. Viz Fmt:ss.
Počet desetinných míst (DLen)Určuje požadovaný počet znaků vpravo od oddělovaču desetinných míst. Viz DLen:nn.
-1 = neomezeno
0 = celé číslo
1
2
3 (přednastaveno)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Oddělovač desetinných míst (DSep)Nastavení oddělovače desetinných míst. (Má význam pouze pokud DLen != 0) Viz DSep:nn.
0 = znak '.' (tečka) (přednastaveno)
1 = znak ',' (čárka)
Nuly na konci desetinné části (DZero)Nastavení zobrazení nul na konci desetinné části. (Má význam pouze pokud DLen != 0) Viz DZero:nn.
0 = Nechat beze změny (přednastaveno)
1 = Místo znaku '0' (nula) vložit znak ' ' (mezera)
2 = Smazat nuly, resp. oddělovač desetinných míst
Celkový počet znaků (Len)Celkový počet znaků bez LTxt a RTxt. Pro číselné hodnoty včetně znaků Sign, DSep, Group. Viz Len:nn.
Počet znakůPožadovaný počet znaků.
Pokud kratší než Len (IfShort)Určuje úpravu textu, která se provede, když hodnota je kratší než Len. Viz IfShort:nn.
0 = nechat beze změny (přednastaveno)
1 = doplnit vlevo znakem ' ' (mezera)
2 = doplnit vpravo znakem ' ' (mezera)
7 = doplnit vlevo znakem '0' (nula)
Pokud delší než Len (IfLong)Určuje úpravu textu, která se provede, když hodnota je delší než Len. Viz IfLong:nn.
0 = nechat beze změny (přednastaveno)
1 = oříznout ZLEVA na délku Len
2 = oříznout ZPRAVA na délku Len
4 = vyplnit znakem zadaným v IfLongPar na délku Len
5 = nahradit textem zadaným v IfLongPar
Parametr pro IfLong (IfLongPar)Určuje znak nebo náhradní text pro klíč IfLong. Viz IfLongPar:ss.
Seskupování čísel (Group)Nastavení seskupování čísel. Viz Group:nn.
0 = neseskupovat (přednastaveno)
1 = seskupovat celočíselnou část (tisíce)
2 = seskupovat desetinnou část (tisíciny)
3 = seskupovat celočíselnou i desetinnou část (tisíce i tisíciny)
Oddělovač mezi skupinami (GroupSep)Nastavení oddělovače mezi skupinami čísel. Viz GroupSep:nn.
0 = znak ' ' (mezera) (přednastaveno)
1 = znak '.' (tečka)
2 = znak ',' (čárka)
Číselná soustava (Radix)Zobrazení hodnoty v jiné číselné soustavě. Viz Radix:nn.
2 = dvojková soustava (binární)
8 = osmičková soustava (oktalová)
10 = desítková soustava (decimální) (přednastaveno)
16 = šestnáctková soustava (hexadecimální)
Znaménko plus (Sign)Nastavení způsobu zobrazení znaménka plus. Viz Sign:nn.
0 = nezobrazovat (přednastaveno)
1 = zobrazovat
2 = místo znaku '+' zobrazit znak ' ' (mezera)
Velká/malá písmena (Case)Převod formátované hodnoty na velká/malá písmena. Viz Case:nn.
0 = nechat beze změny (přednastaveno)
1 = změnit na velká písmena (UpperCase)
2 = změnit na malá písmena (LowerCase)
Text vlevo (LTxt)Text, který bude zobrazen vlevo od formátované hodnoty. Viz LTxt:ss.
Text vpravo (RTxt)Text, který bude zobrazen vpravo od formátované hodnoty. Viz RTxt:ss.
Náhled
Formátovací řetězecNáhled vytvořeného formátovacího řetězce.
Příklad
HodnotaZdrojová číselná nebo řetězcová hodnota, která má být naformátována.
Naformátovaný textVýsledná hodnota, která byla naformátována pomocí zvoleného formátovacího řetězce.

Historie:
Pm9.00.17: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.