Promotic

Title - vlastnost objektu PmaReport

Popis:
Titul okna.
Syntaxe:
String Title
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Titul okna" tohoto objektu.
 
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při nastavování vlastnosti).
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oReport = pMe.Pm("/Report");
var sTitle = oReport.Title;   // Čtení z vlastnosti
oReport.Title = "Title report";   // Zápis do vlastnosti

Historie:
Pm8.00.02: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.