Promotic

Running - właściwość obiektu PmaSequencer

Opis:
Rzeczywista ilość aktualnie wykonywanych elementów.
Składnia:
Long Running
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Wartość tej właściwości można również stwierdzić w pozycji "PmaRoot" INFO systemu (przy spojrzeniu do obiektu posiadający tą właściwość).
Patrz również:
- PmaSequencer.Size (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oSequencer = pMe.Pm("/Sequencer");
var nRunning = oSequencer.Running;

Historia:
Pm8.00.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.