Update cookies preferences
Promotic

Size - właściwość obiektu PmaSequencer

Opis:
Rzeczywista ilość elementów czekających w obiekcie.
Składnia:
Long Size
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Wartość tej właściwości można również stwierdzić w pozycji "PmaRoot" INFO systemu (przy spojrzeniu do obiektu posiadający tą właściwość).
Patrz również:
- PmaSequencer.MaxSize (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oSequencer = pMe.Pm("/Sequencer");
var nSize = oSequencer.Size;
© MICROSYS, spol. s r.o.