Promotic

MaxSize - właściwość obiektu PmaSequencer

Opis:
Maksymalna ilość elementów, które mogą jednocześnie czekać w obiekcie PmaSequencer.
Składnia:
Long MaxSize
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Maksymalna ilość elementów" tego obiektu.
 
Wartość -1 przedstawia nieograniczoną ilość elementów. Ograniczenie jest wskazane by zapobiec stworzeniu błędów projektanckich, kiedy to ilość czekających pozycji mógł rosnąć ponad wszelkie limity.

Wartość tej właściwości można również stwierdzić w pozycji "PmaRoot" INFO systemu (przy spojrzeniu do obiektu posiadający tą właściwość).
Patrz również:
- PmaSequencer.Size (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oSequencer = pMe.Pm("/Sequencer");
var nMaxSize = oSequencer.MaxSize;
© MICROSYS, spol. s r.o.