Promotic

Remove - metoda obiektu PmaSequencer

Opis:
Usunie czekające pozycje.
Składnia:
Long Remove(Long CheckType, [Variant CheckVal])
Parametry:
CheckType(Long) Określa, które czekające pozycje mają zostać usunięte
0 - usunąć wszystkie pozycje (w tym przypadku parametr CheckVal nie ma znaczenia)
1 (2,3) - usunąć pozycje, które spełniają warunek: Val1 (2,3) = CheckVal
10 - usunąć tylko pierwszą pozycję w wątku (w tym przypadku parametr CheckVal nie ma znaczenia)
11 (12,13) - usunąć tylko pierwszą pozycję w wątku, która spełnia warunek: Val1 (2,3) = CheckVal
CheckVal[opcjonalne] (Variant) porównywana wartość, patrz parametr CheckType
Wartość zwrotna:
Zwraca ilość usuniętych elementów
Notatka:
Metoda usunie wybrane pozycje z wątku czekających pozycji. Usunięcie oznacza, że pozycja zostanie wykasowana bez wywołania zdarzenia onStep.
Patrz również:
- PmaSequencer.Add (metoda)
Przykład1:
Usunie z wątku wszystkie pozycje
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oSequencer = pMe.Pm("/Sequencer");
oSequencer.Remove(0);
Przykład2:
Usunie z wątku wszystkie pozycje, które posiadają wartość Val1 = "ID1"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oSequencer = pMe.Pm("/Sequencer");
oSequencer.Remove(1, "ID1");
© MICROSYS, spol. s r. o.