Promotic

Remove - metoda obiektu PmaSequencer

Opis:
Usunie czekające pozycje.
Składnia:
Variant Remove(Long CheckType, [Variant CheckVal], [String Params])
Parametry:
CheckType(Long) Określa, które czekające pozycje mają zostać usunięte
0 - usunąć wszystkie pozycje (w tym przypadku parametr CheckVal nie ma znaczenia)
1 (2,3,4,5) - usunąć pozycje, które spełniają warunek: Val1 (2,3,4,5) = CheckVal
10 - usunąć tylko pierwszą pozycję z kolejki (w tym przypadku parametr CheckVal nie ma znaczenia)
11 (12,13,14,15) - usunąć tylko pierwszą pozycję z kolejki, która spełnia warunek: Val1 (2,3,4,5) = CheckVal
CheckVal[opcjonalne] (Variant) porównywana wartość, patrz parametr CheckType
Params[opcjonalne] (String) Dodatkowe parametry metody. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład return:count;.
"return:xxx;" - Określa, co metoda zwróci.
"return:count;" (domyślnie) - Zwraca ilość usuniętych pozycji.
"return:values;" - Zwraca tablicę 2-wymiarową PmArray z wartościami Val1, Val2, Val3, Val4, Val5 dla każdej pozycji.
Tablica będzie w formacie (Col,Row) - tablica 2-wymiarowa mniemana jako tablica wierszy, gdzie Col to Val1, Val2, Val3, Val4, Val5 a Row to pojedyńcze usunięte pozycje.
Jeżeli nie zostanie usunięta żadna pozycja, wtedy metoda zwraca: null dla JavaScript lub Empty dla VBScript (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid).
Wartość zwrotna:
Zwraca ilość usuniętych pozycji lub tablicę wartości usuniętych pozycji
Notatka:
Metoda usunie wybrane pozycje z kolejki czekających pozycji. Usunięcie oznacza, że pozycja zostanie wykasowana bez wywołania zdarzenia onStep.
Patrz również:
- PmaSequencer.Add (metoda)
Przykład1:
Usunie z kolejki wszystkie pozycje
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oSequencer = pMe.Pm("/Sequencer");
oSequencer.Remove(0);
Przykład2:
Usunie z kolejki wszystkie pozycje, które posiadają wartość Val1 = "ID1"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oSequencer = pMe.Pm("/Sequencer");
oSequencer.Remove(1, "ID1");
Przykład3:
Stwierdzi wartości Val1, Val2, Val3, Val4, Val5 usuwanych pozycji
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oSequencer = pMe.Pm("/Sequencer");
var aRemoved = oSequencer.Remove(1, 100, "return:values;");
// 1030 = PmArray
if (Pm.GetVarType(aRemoved, 2) == 1030 && aRemoved.GetSize(1) == 5)
{
var nItem = aRemoved.GetSize(2);
for (iItem = 0; iItem < nItem; iItem++)
{
var val1 = aRemoved.GetItem(0, iItem);
var val2 = aRemoved.GetItem(1, iItem);
var val3 = aRemoved.GetItem(2, iItem);
var val4 = aRemoved.GetItem(3, iItem);
var val5 = aRemoved.GetItem(4, iItem);
Pm.Debug("val1 = " + val1 + ", val2 = " + val2 + ", val3 = " + val3 + ", val4 = " + val4 + ", val5 = " + val5);
}
}

Historia:
Pm9.00.25:
- Nowa opcja "return:xxx;" umożliwia określić, czy metoda zwraca ilość usuniętych pozycji lub tablicę z wartościami usuniętych pozycji.
- Nowe opcje 4, 5, 14, 15 parametru CheckType.
© MICROSYS, spol. s r.o.