Promotic

GetItemValue - metoda obiektu PmaSequencer

Opis:
Przy pomocy tej metody można stwierdzić wartości (czas zwolnienia pozycji, wartości zmiennych Val1,2,3,4,5) pierwszej lub ostatniej pozycji, które są w kolejce. Pozycje są uszeregowane w kolejce według czasu zwolnienia (tzn. czsu wywołania zdarzenia onStep). Pierwszy pozycja to ten, który zostanie zwolniony jako pierwszy. Jeżeli pozycje posiadają identyczne czasy zwolnienia, wtedy szeregują się według czasu dodania (przy pomocy metody Add).
Składnia:
Variant GetItemValue(Long ItemType, Long ValueType)
Parametry:
ItemType(Long) Typ pozycji
0 - Pierwsza pozycja w kolejce
1 - Ostatnia pozycja w kolejce
ValueType(Long) Typ wartości pozycji
0 - Czas zwolnienia pozycji
1 - Wartość Val1 pozycji
2 - Wartość Val2 pozycji
3 - Wartość Val3 pozycji
4 - Wartość Val4 pozycji
5 - Wartość Val5 pozycji
Przykład:
Należy zapisać dane o elementach w obiekcie PmaSequencer (który w drzewie Pma obiektów znajduje się w ścieżce "/Filler/Sequencer") do pozycji Debug INFO systemu. Danymi będą: czas uruchomienia pierwszej pozycji oraz wartość Val2 ostatniej pozycji.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oSeq = pMe.Pm("/Filler/Sequencer");
Pm.Debug("Sequencer FirstItem: time=" + oSeq.GetItemValue(0, 0));
Pm.Debug("Sequencer LastItem: Val2=" + oSeq.GetItemValue(1, 2));

Historia:
Pm9.00.25: Nowe opcje 4 oraz 5 parametru ValueType.
© MICROSYS, spol. s r.o.