Promotic

GetItemValue - metoda objektu PmaSequencer

Popis:
Pomocí této metody lze zjistit hodnoty (čas uvolnění položky, hodnoty proměnných Val1,2,3,4,5) první nebo poslední položky, které jsou zařazené ve frontě. Položky se ve frontě řadí podle času uvolnění (tzn. času vyvolání události onStep). První položka je ta, která se nejprve uvolní. Pokud mají položky stejné časy uvolnění, pak se řadí podle času přidání (metodou Add).
Syntaxe:
Variant GetItemValue(Long ItemType, Long ValueType)
Parametry:
ItemType(Long) Typ položky
0 - První položka ve frontě
1 - Poslední položka ve frontě
ValueType(Long) Typ hodnoty položky
0 - Čas uvolnění položky
1 - Hodnota Val1 položky
2 - Hodnota Val2 položky
3 - Hodnota Val3 položky
4 - Hodnota Val4 položky
5 - Hodnota Val5 položky
Příklad:
Zapíšeme údaje o položkách v objektu PmaSequencer (který je ve stromu Pma objektů na cestě "/Filler/Sequencer") do položky Debug INFO systému. Údaje budou: čas spuštění první položky a hodnota Val2 poslední položky.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oSeq = pMe.Pm("/Filler/Sequencer");
Pm.Debug("Sequencer FirstItem: time=" + oSeq.GetItemValue(0, 0));
Pm.Debug("Sequencer LastItem: Val2=" + oSeq.GetItemValue(1, 2));

Historie:
Pm9.00.25: Nové volby 4 a 5 parametru ValueType.
© MICROSYS, spol. s r.o.