Promotic

MaxSize - vlastnost objektu PmaSequencer

Popis:
Maximální počet položek, které mohou v objektu PmaSequencer najednou čekat.
Syntaxe:
Long MaxSize
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Maximální počet položek" tohoto objektu.
 
Hodnota -1 představuje neomezené množství položek. Omezení je vhodné pro zabránění projektantských chyb, kdy by počet čekajících položek mohl růst nade všechny meze.

Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v položce "PmaRoot" INFO systému (při pohledu do objektu s touto vlastností).
Viz také:
- PmaSequencer.Size (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oSequencer = pMe.Pm("/Sequencer");
var nMaxSize = oSequencer.MaxSize;
© MICROSYS, spol. s r.o.