Update cookies preferences
Promotic

Release - metoda objektu PmaSequencer

Popis:
Předčasně uvolní čekající položky.
Syntaxe:
Long Release(Long CheckType, Long SetType, [Variant CheckVal], [Variant SetVal])
Parametry:
CheckType(Long) Určuje, které čekající položky se mají uvolnit
0 - uvolnit všechny položky (v tom případě parametr CheckVal nemá význam)
1,2,3,4,5 - uvolnit položky, které splňují: Val1 (2,3,4,5) = CheckVal. Je funkční pouze pokud položky jsou nezávislé (viz konfigurátor "Typ spouštění položek").
10 - uvolnit pouze první položku z fronty (v tom případě parametr CheckVal nemá význam)
11,12,13,14,15 - uvolnit pouze první položku z fronty, která splňuje: Val1 (2,3,4,5) = CheckVal. Je funkční pouze pokud položky jsou nezávislé (viz konfigurátor "Typ spouštění položek").
SetType(Long) Určuje, jak se mají tímto uvolněním změnit hodnoty (Val1, Val2, Val3, Val4, Val5) položky
0 - neměnit hodnoty (v tom případě parametr SetVal nemá význam)
1,2,3,4,5 - do hodnoty Val1 (2,3,4,5) uvolňované položky přiřadit hodnotu SetVal
CheckVal[nepovinné] (Variant) porovnávaná hodnota, viz parametr CheckType
SetVal[nepovinné] (Variant) nastavovaná hodnota, viz parametr SetType
Vrácená hodnota:
Vrací počet uvolněných položek
Poznámka:
Položky se do fronty přidávají metodou Add a tam se zařazují podle času uvolnění (první položka ve frontě je ta, která se má nejprve uvolnit). Položka se z fronty uvolní až jí vyprší čas nebo po zavolání metody Release. Každá uvolněná položka zavolá událost onStep. Metoda Release může uvolnit i více položek, a tehdy je vyvolána událost onStep vícekrát (pro každou uvolněnou položku jednou).
Skript v události onStep se nevyvolá okamžitě (a tedy nezpůsobí přerušení aktivního skriptu, ve kterém se volá metoda Release) ale zavolá se až po ukončení aktivního skriptu.
Viz také:
- PmaSequencer.Add (metoda)
Příklad1:
Uvolní z fronty všechny položky
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oSequencer = pMe.Pm("/Sequencer");
oSequencer.Release(0);
Příklad2:
Uvolní z fronty všechny položky, které mají hodnotu Val1="ID1"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oSequencer = pMe.Pm("/Sequencer");
oSequencer.Release(1, 0, "ID1");

Historie:
Pm9.00.25: Nové volby 4, 5, 14, 15 parametru CheckType a 4, 5 parametru SetType.
© MICROSYS, spol. s r.o.