Promotic

Size - vlastnost objektu PmaSequencer

Popis:
Skutečný počet položek, které čekají v objektu.
Syntaxe:
Long Size
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v položce "PmaRoot" INFO systému (při pohledu do objektu s touto vlastností).
Viz také:
- PmaSequencer.MaxSize (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oSequencer = pMe.Pm("/Sequencer");
var nSize = oSequencer.Size;
© MICROSYS, spol. s r.o.