Update cookies preferences
Promotic

PROMOTIC 7

- Ta wersja została wprowadzona w roku: 2006
- Wersja jest przeznaczona dla systemów operacyjnych: SO Windows 11/10/8/7/Vista/XP/Embedded/2003-12Server/98/Me
- Więcej nie wspierane: SO Windows 95/NT
- Wersja jest dostarczana w dwu modyfikacjach: dla Unicode oraz ANSII. Modyfikacja ANSII ma sens tylko dla SO Windows 98/Me.
- Podczas instalacji tej wersji na SO Windows 2000 i wyższy może zawieść instalacja drivera dla Sprzętowy klucz (USB) zawierający licencje. Opis korekty zawiera Znane problemy podczas instalacji drivera klucza sprzętowego.
- Ta wersja wykorzystuje nową bibliotekę graficzną Microsoft (GdiPlus), która wyświetla tekst czcionki nieco szerzej. Przy przejściu ze starszych wersji PROMOTIC je więc możliwe, że niektóre teksty w panelach graficznych nie będą tak samo duże jak poprzednio.


Przejście ze starszych wersji na wersję PROMOTIC 8

Wersja PROMOTIC 7.5 (obojętne czy 7.5.0 lub wyższa) jest bardzo ważna, ponieważ wszystkie dotychczasowe aplikacje PROMOTIC (jeżeli mają zostać podwyższone do wersji PROMOTIC 8) muszą zostać skonwertowane do tej wersji. Wersja PROMOTIC 8 współpracuje tylko ze starszymi aplikacjami, które wcześniej zostały skonwertowane do wersji PROMOTIC 7.5. Głównym powodem jest fakt, iż wersja PROMOTIC 8 już nie posiada wewnętrznych algorytmów do konwersji bardzo starych aplikacji.
Jednocześnie wersja PROMOTIC 8 już nie wspiera niektóre bardzo stare (aktualnie już nieoferowane) technologie. Dlatego w tej wersji 7.5 powstała w INFO systemie nowa pozycja Warnings, w której zamieszczane są powiadomienia o zastosowaniu takich starych komponentów w danej aplikacji.
Jedną z pozycji, która nie jest wspierana od wersji PROMOTIC 8 jest również "główne okno typu MDI". Zastosowanie obiektu PmaWorkspace jako głównego okna aplikacji okazało się prostszym, ogólniejszym oraz praktyczniejszymrozwiązaniem od "okna MDI". Jeżeli aplikacja wykorzystuje "MDI" (wszystkie aplikacje starsze od PROMOTIC 7), wtedy zostanie wyświetlone powiadomienie w pozycji "Warnings" INFO systemu a projektant może swoją aplikację w prosty sposób skonwertować do aplikacji z głównym oknem typu PmaWorkspace.
Ponieważ wersja PROMOTIC 8 nie wspiera starych formatów zapisu, należy zapewnić, by projektanci, którzy stosują Złożone Pmg obiekty (obiekty te są zapisane w pojedyńczych plikach z rozszerzeniem *.pmi), obiekty te również skonwertowali do wersji PROMOTIC 7.5.
© MICROSYS, spol. s r.o.