Update cookies preferences
Promotic

OPC - karta obiektu PmaOpcDaClient

Opis:
Definicja OPC serwera, do korego ma być ten klient podłączony.
 
Nazwę serwera można wprawdzie wpisać ręcznie, lecz bardziej powszechny jest wybór OPC serwera przy pomocy przycisku z trzemi kropkami. Po naciśnięciu tego przycisku zostaje otwarte okno z listą wszystkich OPC serwerów na komputerze i z tej listy można wybrać odpowiedni OPC serwer. Podczas takiego wyboru OPC serwera automatycznie wypełnia się także opis, który jest zarejestrowany z tym serwerem.
Konfiguratory:
OPC serwer - CLSID/ProgIDTekst identyfikacyjny (CLSID lub ProgID) OPC serwera.
Do wyboru można zastosować sąsiedni przycisk.
OPC serwer - opisOpis (tekst dodatkowy) OPC serwera.
Ten tekst jest wypełniany przy wyborze serwera przy pomocy przycisku.
Uruchomić na komputerzeNazwa lub adres IP komputera odległego, na którym ma zostać uruchomiony OPC serwer.
Przykład: Server1 (lub można również \\Server1) lub 192.168.0.2.
Pusta wartość oznacza komputer lokalny (wartość domyślna).
Komunikacja z odległym serwerem OPC przebiega przy pomocy Microsoft komunikacji DCOM. Patrz: Konfiguracja interfejsu DCOM dla OPC-DA serwera.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
© MICROSYS, spol. s r.o.